Senaste nytt

Nästa steg i arbetet med museidefinitionen

Välkommen till nästa steg i arbetet med museidefinitionen!
Vi vill börja med att tacka alla som sedan tidigare deltagit i processen. Denna konsultation ger dig/er som är medlem möjligheten att ge feedback på de fem förslagen som arbetats fram, samt att rangordna förslagen. Definitionerna bygger på det arbete som genomförts samt återspeglar de nyckelord/begrepp som tagits fram globalt.
Detta gör du genom att svara på enkäten som du hittar via denna länk.

Vad kommer svenska ICOM gör med dessa enkätsvar?

Svenska ICOM kommer att sammanställa samtliga svar efter att svarstiden gått ut den 3:e april och skicka in den sammanställda rangordningen till ICOM före den 10:e april. Information kring sammanställningen kommer att läggas ut på svenska ICOM:s webbplats samt i social media (personuppgifter etc. kommer inte att läggas ut).

/Styrelsen för svenska ICOM

Informationsblad från ICOM på engelska (.pdf)
Information från ICOM om arbetsprocessen