Senaste nytt

Museer och Covid-19

Covid-19 pandemin har rubbat museernas verksamhet över hela världen och i många fall hotat ekonomisk överlevnad och försörjning för tusentals museianställda och underleverantörer. För att samla information om hur den pågående pandemin påverkar sektorn på kort och lång sikt, lanserade ICOM en global undersökning. Insamlingen pågick under april – maj 2020 och rapporten Museums, museum professionals and COVID-19 har analyserat ca 1 600 svar från museer och museianställda i 107 länder.

Mellan september – oktober 2020 genomfördes uppföljningen Museums, museum professionals and COVID-19: follow-up survey och denna rapport analyserar ca 900 svar från museer och museianställda på fem kontinenter. Parallellt med ICOM:s undersökningar genomförde UNESCO under maj 2020 undersökningen Museums Around the World in the Face of COVID-19.

Alla tre rapporter ger insikter i nyckeltrender hos museer runt om i världen, i de åtgärder som museer har vidtagit som svar på pandemin och åtgärder som föreslås i efterdyningarna. Rapporten understryker museernas resiliens och utmaningar som museer möter nu och framöver.