Senaste nytt

Grattis till årets museum Prins Eugens Waldemarsudde

De nominerade museerna 2017 var Gotlands museum, Prins Eugens Waldemarsudde och Armémuseum. Just nu pågår prisutdelningen på museernas vårmöte i Södertälje.


För att ha öppnat och vidareutvecklat en rik och djärv tvärvetenskaplig verksamhet utifrån platsens unika förutsättningar på ett sätt som gett stort genomslag och helt nya målgrupper, belönas allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde med det prestigefulla priset Årets museum 2017. Bakom utmärkelsen, som i år delas ut för tjugoförsta gången, står Sveriges Museer och Svenska ICOM (International Council of Museums).

–Prins Eugens Waldemarsudde är ett utmärkt exempel på hur museer genom ett strategiskt visionsarbete kan lyfta fram unika förutsättningar och vidareutveckla befintlig verksamhet på ett nyskapande och inspirerande sätt, säger Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges Museer.

I sin motivering lyfter juryn särskilt fram detta sammanhållna, inkluderande och målinriktade utvecklingsarbete som Prins Eugens Waldemarsudde genomfört, ett arbete som omfattat verksamhetens alla delar; pedagogik, forskning, butik, trädgård, arkitektur, restaurang, konstutställningar och kulturarv. Det har inte bara resulterat i en rik och djärv tvärvetenskaplig verksamhet som fått stort genomslag, det har också medfört helt nya målgrupper för museet att arbeta med.

– Årets vinnare visar tydligt att det med framgång går att kombinera en professionalisering av museiverksamheten med rollen som utforskande kunskapsinstitution, säger Svenska ICOMs ordförande Katherine Hauptman. Utmärkelsen Årets museum bidrar till att göra de svenska museerna mer kända i internationella nätverk, vilket ytterligare stärker deras betydelsefulla roll i samhället och skapar förståelse mellan människor världen över.

Prins Eugens Waldemarsudde tog emot utmärkelsen Årets museum 2017 på Södertälje stadshus under invigningen av Museernas vårmöte som i år hålls i Södertälje 25–27 april. Priset, ett vandringspris bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom, delades ut av Olof Lavesson, ordförande i Riksdagens kulturutskott.

För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Sveriges Museer, 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Isabella Nilsson, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Sveriges museer, 0708-56 38 68, isabella.nilsson@kultur.goteborg.se

Katherine Hauptman, ordförande för Svenska ICOM, 070-446 88 08, katherine.hauptman@historiska.se

Juryns motivering:
Genom ett strategiskt visionsarbete har allkonstverket Prins Eugens Waldemarsudde öppnat och vidareutvecklat en rik och djärv tvärvetenskaplig verksamhet utifrån platsens unika förutsättningar. Ett sammanhållet, inkluderande och målinriktat utvecklingsarbete inom verksamhetens alla delar – pedagogik, forskning, trädgård, butik, arkitektur, restaurang, konstutställningar och kulturarv – har gett stort genomslag och helt nya målgrupper vilket skapat inspiration för hela museisektorn.

Juryn bestod av:
Isabella Nilsson
Museichef Göteborgs konstmuseum, styrelseledamot i Sveriges museer

Charlotta Jönsson
Utställningsproducent Dunkers kulturhus Helsingborg, ledamot av Svenska ICOMs styrelse

Åsa Marnell
Avdelningschef Tekniska museet, vinnare av Årets museum 2016

Olof Lavesson
Ordförande Riksdagens kulturutskott

Nils M Jensen
Direktör Organisationen Danske museer
Korta fakta ICOM och Sveriges Museer
International Council of Museums (ICOM) är en organisation för museer och museianställda, bildad 1946, med formell status inom UNESCO. Svenska ICOM utbyter internationella erfarenheter bidrar till att stärka museernas samhällsroll, utvecklar etikmedvetenhet i museiverksamheten och stöttar medlemmarna. Globalt organiserar ICOM mer än 35 000 medlemmar och 20 000 museer i 136 länder. Svenska ICOM-kommittén har drygt 900 individuella och institutionella medlemmar.

Sveriges Museer är de svenska museernas branschorganisation som tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Sveriges museer bildades i december 2004 genom initiativ av samarbetsorganen för de centrala museerna, länsmuseerna samt de kommunala museerna. I dagsläget har organisationen drygt 220 medlemsmuseer.

Tidigare vinnare av Årets museum
2016 Tekniska museet Stockholm
2015 Marinmuseum Blekinge
2014 Göteborgs stadsmuseum Västra Götaland
2013 Jamtli Jämtland
2012 Kulturparken Småland Kronoberg
2011 Flygvapenmuseum Östergötland
2010 Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn Västra Götaland
2009 Världskulturmuseet i Göteborg Västra Götaland
2008 Inget pris delades ut –
2007 Inget pris delades ut –
2006 Inget pris delades ut –
2005 Värmlands museum i Karlstad Värmland
2004 Kulturen i Lund Skåne
2003 Moderna museet Stockholm
2002 Malmö Museer Skåne
2001 Riksutställningar Gotland
2000 Textilmuseet i Borås Västra Götaland
1999 Arkitekturmuseet Stockholm
1998 Örebro läns museum Örebro
1997 Norrtälje konsthall Stockholm
1996 Livrustkammaren Stockholm
1995 Skaraborgs länsmuseum Västra Götaland
1994 Judiska museet Stockholm