Senaste nytt

Årets museum 2014

De äåretsmuseumlogga2014r nominerade till Årets museum 2014

Bildmuseet i Umeå, Moderna museet i Malmö och Göteborgs stadsmuseum är de tre nominerade museerna till det prestigefulla priset Årets museum 2014. Bakom utmärkelsen, som delas ut för artonde gången, står Riksförbundet Sveriges museer och Svenska ICOM (International Council of Museums). Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiverksamhet och att inspirera andra museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet.

– Nomineringen till Årets museum är en bekräftelse för de tre finalisternas gedigna arbete under det gångna året med att skapa framåtsiktande, nyskapande verksamheter som nått ut till en bred publik, säger Mats Persson, generalsekreterare på Riksförbundet Sveriges museer.

Vem som helst har kunnat föreslå sitt favoritmuseum till juryn som består av representanter från Riksförbundet Sveriges museer, Svenska ICOM samt från övriga kultursektorn. Juryn, som sedan har utsett finalisterna, kommer nu att besöka de tre nominerade för att titta närmare på verksamheten. Särskilt kommer man att granska museets förmåga att bedriva kreativ och nytänkande verksamhet men även museets genomslag hos publiken och mervärdet för museisektorn har stor betydelse för bedömningarna.

– Samtliga nominerade kännetecknas av intresse för internationella frågor och starkt samhällsengagemang. Det är mycket glädjande, säger Stefan Bohman, ordförande för Svenska ICOM.

Vinnaren av priset för Årets museum 2014 kommer att tillkännages under den första dagen på Vårmötet i Umeå den 8 april. Vårmötet samarrangeras i år av Riksförbundet Sveriges museer och Riksantikvarieämbetet. Priset, som är ett vandringspris, delas ut av kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och består av en glasskulptur designad av Bertil Vallien samt ett diplom. Förra året utsågs Jamtli i Östersund till Årets museum 2013.

För mer information
Mats Persson, generalsekreterare Riksförbundet Sveriges museer, 070-811 60 40, mats.persson@sverigesmuseer.se

Isabella Nilsson, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Riksförbundet Sveriges museer, 0708-56 38 68, isabella.nilsson@kultur.goteborg.se

Louise Andersson, Svenska ICOM, 0703- 53 79 93, Louise.Andersson2@skl.se

 

Nomineringarna 2014

Bildmuseet, Umeå
Bildmuseet är ett kulturellt nav och en stor anledning till att Umeå av många uppfattas som en kulturstad.  Med tydlig profil, lokalt genomslag och förankring i många samarbeten parar man satsning på bredd och pedagogik med forskningsprojekt och internationellt inriktade program. Museet har nyetablerat sig mitt i ett konstnärligt campus och skapat en inspirerande och spännande plats för visuell kultur, upplevelse och diskussion utanför de centrala regionerna

Moderna museet, Malmö
Museet har tagit plats i den lokala och regionala kontexten på ett innovativt sätt i en stad som kännetecknas av mångfald och en ung befolkning. De har bidragit till spännande kompetensutveckling om värderingar, värdegrund och diversifierat samhälle med en målsättning att skapa lokal förankring för globala frågeställningar. Museet understryker betydelsen av områdesanalys genom ett fördjupat samarbete med representanter från regionen, staden, näringslivet och konstnärskåren där samarbetet med MFF visar på vägar till grupper som traditionellt inte förbinds med bildkonst. Museet är en satsning på konst utanför huvudstadsregionen som ger mervärde genom att internationella samlingar tillgängliggörs i landet och det nationella museet växer i tilltal och tillgänglighet.

Göteborgs stadsmuseum
Genom att beröra människor och konsekvent lyfta den sociala dimensionen, normkritiska perspektiv och allas historia har Göteborgs Stadsmuseum breddat samhällsdebatten på ett inspirerande sätt. I ett nyskapande samarbetsprojekt med en etnisk minoritet i utställningssatsningen Rom san har man lyckats med det som många haft svårigheter med, att som klassiskt stadsmuseum generera ett brett och förankrat intresse både lokalt och nationellt för en utställning om en folkgrupp i dagens Sverige. Med ett innovativt mobilt museiprojekt i förorterna och ett långsiktigt arbete med skilda samhällsinstanser har man skapat mervärde i samarbetet mellan medarbetare, målgrupper och andra besökare och gjort verksamheten angelägen, öppen och tillgänglig.