Svenska ICOM:s styrelse

Svenska ICOMs styrelse 2020. Svenska ICOMs styrelse 2020. Bakre raden från vänster: Pontus Forslund, Aron Ambrosiani, Daniel Wetterskog, Linda Lundberg. Främre raden från vänster: Sara Roberts, Medea S. Ekner, Lovisa Dal.
 

Medea S. Ekner, ordförande

Foto: Louise Sjöström

Ordförande sedan 2019, ledamot sedan 2018. Ansvarar för Svenska ICOM:s internationella samarbeten.

Medea S. Ekner har fil. mag. i internationella museistudier och fil. mag. i konst- och bildvetenskap. Verksam som chef för utställningar och publik verksamhet på Bohusläns museum. Tidigare vid Göteborgs konsthall, Museum of New Zeeland Te Papa Tongarewa, Världskulturmuseet, Borås konstmuseum, Alingsås konsthall och museum, Strandverket Konsthall, samt Textilmuseet och Borås Museum.

Kontakt:
Telefon: 0734-331 273
Mail: medea.ekner@gmail.com


Sara Roberts, kassör
Ledamot och kassör sedan 2017.

Sara Roberts är enhetschef i Västarvet för Studio Västsvensk Konservering sedan 2008. Hon har studerat Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet och specialiserade sig inom arkeologisk och marinarkeologisk konservering. Hon har tidigare arbetat på Vasamuseet, bl.a. med att tillverka och återställa riggen på Vasa. Hon är dykare och har arbetat i undersökningarna av regalskeppet Kronan i Kalmar länsmuseums regi. SVK tar emot studenter under konservatorsutbildning vid nationella och internationella universitet för praktik och Sara är vill verka för att relationerna mellan musei- och kulturarvsutbildningar och branschen utvecklas.

Kontakt:
C/O Västarvet SVK
Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2
415 02 Göteborg
tel: +46709722344
sara.roberts@vgregion.se


Aron Ambrosiani, sekreterare

Aron Ambrosiani

Foto: Børre Høstland

Ledamot och sekreterare sedan 2020.

Aron Ambrosiani är producent för digitala medier på Nordiska museet. Han har tidigare arbetat på Nobelmuseet och Statens maritima museer och har en fil. mag. i historia.


Kontakt:

Aron Ambrosiani
Stiftelsen Nordiska museet
Box 27820
115 93 Stockholm
Tel: +46 70 949 58 49
aron@ambrosiani.se


Daniel Wetterskog, vice ordförande

Ansvarar för nyhetsbrevet och utbildningar om etiska regler.

Daniel Wetterskog är museichef på Upplandsmuseet. Han var tidigare museichef för Scenkonstmuseet. Dessförinnan har Daniel varit ansvarig för den publika verksamheten vid Tekniska museet, kulturhuschef på Luna Kulturhus samt museichef för Örnsköldsviks museum och konsthall. Daniel har en Fil. Kand i Museologi från Umeå Universitet. Brinner för utvecklingsfrågor inom kultursektorn och har även suttit i styrelsen för Ecsite, the European network of science centres and museums.


Kontakt:

Drottninggatan 7
753 10 Uppsala
072-229 35 55
daniel.wetterskog@upplandsmuseet.se


Pontus Forslund, ledamot
Ledamot sedan 2017, representant i juryn för Årets Museum och har ansvar för resebidragen.

Pontus Forslund är enhetschef för Administration & Fastighet på Sektor Museer vid Göteborgs stad Kulturförvaltning (Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum & Röhsska museet). Innan dess var han verksam som enhetschef för Administrationen på Göteborgs stadsmuseum och har sin bakgrund inom programverksamhet och pedagogik på samma institution. Pontus har en fil.mag. i Internationella Museistudier (Göteborgs Universitet & Durham University). Han är en aktiv föreläsare, konferencier och skribent, och har genom åren skrivit debattinlägg, konferensrapporter och essäer.

Kontakt:
Enhetschef Administration & Fastighet, Sektor Museum
Kulturförvaltningen, Göteborg
Norra Hamngatan 8
SE-411 14 Göteborg
tel: + 46 31 36 83 661
pontus.forslund@kultur.goteborg.se


Lovisa Dal, ledamot
Ansvarar för medlemsfrågor.

Lovisa Dal har varit anställd som kulturhistorisk konservator på Historiska museet vid Lunds Universitet sedan 2010, och arbetar där med både uppdragskonservering och samlingarna. Hon har tidigare arbetat på Vasamuseet (Statens Maritima Museer), Ottosson färgmakeri och Kulturen i Lund. Brinner för arkeologi och bevarandet av vårt kulturarv i allmänhet, och lite extra för vattendränkt organiskt material.

 

Kontakt:
Konservator
Historiska Museet vid Lunds Universitet
Box 188, 221 00 Lund
046-222 48 33
lovisa.dal@luhm.lu.se


Linda Lundberg, ledamot

Linda Lundberg

Foto: Johan Jeppsson.

Ansvarar för Svenska ICOM:s nationella samarbeten och för samlingsrelaterade frågor.

Linda Lundberg arbetar sedan 2020 som generalsekreterare för Sveriges länsmuseer. Hon har en fil. mag i antikens kultur och samhällsliv samt en fil. kand i nordisk arkeologi. Linda har tidigare varit verksam som chef för samlingarna vid Statens museer för världskultur, varit enhetschef för samlingarna på Bohusläns museum samt arbetat som antikvarie, producent och projektledare inom museisektorn. Linda har erfarenhet av framförallt samlingsrelaterade frågor och det som rör proveniens/repatriering och illegal handel.


Kontakt:

Stensjöberg 30
43136 Mölndal
Tel. +46 70 6903947
linda_lundberg@telia.com