Svenska ICOM:s styrelse

Svenska ICOMs styrelse 2020. Bakre raden från vänster: Pontus Forslund, Aron Ambrosiani, Daniel Wetterskog, Linda Lundberg. Främre raden från vänster: Sara Roberts, Medea S. Ekner, Lovisa Dal.
 

Medea S. Ekner, ordförande

Medea S. Ekner

Styrelseordförande sedan 2019, ledamot sedan 2018.
Ansvarar för Svenska ICOM:s internationella samarbeten och ansökan om ICOM:s 27:e Generalkonferens i Stockholm 2025. Medea S. Ekner har fil. mag. i Internationella Museistudier och fil. mag. i Konst- och bildvetenskap. Har varit verksam som chef för utställningar och publik verksamhet på Bohusläns museum. Tidigare verkat vid Göteborgs konsthall, Museum of New Zeeland Te Papa Tongarewa, Världskulturmuseet, Borås konstmuseum, Alingsås konsthall och museum, Strandverket Konsthall, samt Textilmuseet och Borås Museum. 

Kontakt: + 46 734 331 273, chair@icomsweden.se

 

 

Sara Roberts, kassör

Foto: Sara Roberts

Ledamot och kassör sedan 2017.
Sara Roberts är enhetschef i Västarvet för Studio Västsvensk Konservering sedan 2008. Hon har studerat Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet och specialiserade sig inom arkeologisk och marinarkeologisk konservering. Hon har tidigare arbetat på Vasamuseet, bl.a. med att tillverka och återställa riggen på Vasa. Hon är dykare och har arbetat i undersökningarna av regalskeppet Kronan i Kalmar länsmuseums regi. Sara vill verka för att relationerna mellan musei- och kulturarvsutbildningar.

Kontakt: C/O Västarvet SVK, Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2, 415 02 Göteborg, +46709722344, sara.roberts@vgregion.se

 

 

Aron Ambrosiani, sekreterare

Aron Ambrosiani

Foto: Børre Høstland

Ledamot och sekreterare sedan 2020.
Aron Ambrosiani är producent för digitala medier på Nordiska museet.
Han har tidigare arbetat på Nobelmuseet och Statens maritima museer och har en fil. mag. i Historia. 

Kontakt: Stiftelsen Nordiska museet, Box 27820, 115 93 Stockholm, +46 70 949 58 49, aron@ambrosiani.se

 

 

Daniel Wetterskog, vice ordförande

Foto: Daniel Wetterskog

Ledamot sedan 2016.

Daniel Wetterskog är museichef på Upplandsmuseet. Han var tidigare museichef för Scenkonstmuseet. Dessförinnan har Daniel varit ansvarig för den publika verksamheten vid Tekniska museet, kulturhuschef på Luna Kulturhus samt museichef för Örnsköldsviks museum och konsthall. Daniel har en Fil. Kand i Museologi från Umeå Universitet. Brinner för utvecklingsfrågor inom kultursektorn och har även suttit i styrelsen för Ecsite, the European network of science centres and museums. 

Kontakt: 
Drottninggatan 7, 753 10 Uppsala, +46 72-229 35 55, daniel.wetterskog@upplandsmuseet.se

 

 

Pontus Forslund, ledamot

Foto: Pontus Forslund

Ledamot sedan 2017.
ICOM:s representant i juryn för Årets Museum och har ansvar för resebidragen.
Pontus Forslund är enhetschef för Administration & Fastighet på Sektor Museer vid Göteborgs stad Kulturförvaltning (Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum & Röhsska museet). Innan dess var han verksam på Göteborgs stadsmuseum och Världskulturmuseet. Har en fil.mag. i Internationella Museistudier. Han är en aktiv föreläsare, konferencier och skribent. 

Kontakt: Administration & Fastighet, Sektor Museum, Kulturförvaltningen, Norra Hamngatan 8, 411 14 Göteborg, + 46 (0)31 36 83 661, pontus.forslund@kultur.goteborg.se

 

Kajsa Kuoljok, ledamot

Foto: Lena Kuoljok-Lind

Ansvarar för medlemsfrågorKajsa Kuoljok och är verksam som forskare och ansvarig för enheten för forskning och dokumentation på Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Kajsa har en Ph.D i Etnologi från Umeå Universitet. Hon är intresserad av etik- och urfolksfrågor och särskilt för frågor rörande samiskt kulturarv.

Kontakt: Ájtte museum, Kyrkogatan 3, 962 31 Jokkmokk, +46 971-170 20, kajsa.kuoljok@ajtte.com

 

 

Linda Lundberg, ledamot

Linda Lundberg

Foto: Johan Jeppsson

Ansvarar för Svenska ICOM:s nationella samarbeten,  samlingsrelaterade frågor och utbildningar om etiska regler.
Linda Lundberg arbetar sedan 2020 som generalsekreterare för Sveriges länsmuseer. Hon har en fil. mag i antikens kultur och samhällsliv samt en fil. kand i nordisk arkeologi. Linda har tidigare varit verksam som chef för samlingarna vid Statens museer för världskultur, varit enhetschef för samlingarna på Bohusläns museum samt arbetat som antikvarie, producent och projektledare inom museisektorn. Linda har erfarenhet av framförallt samlingsrelaterade frågor och det som rör proveniens/repatriering och illegal handel. 

Kontakt: Stensjöberg 30, 43136 Mölndal, +46 70 6903947, linda_lundberg@telia.com