Styrelsen

Svenska ICOMs styrelse

Styrelse 19 april 2016

 

Bild på svenska ICOM:s styrelse från möte den 19 april 2016.
Från vänster: Elina Nygård, Charlotta Jönsson, Daniel Wetterskog, Susanne Beckmann, Katherine Hauptman och Lina Ahtola. Saknas på bild: Monica Gustafsson.

Ordförande Katherine Hauptman

Kathauptman_artikel2herine (Katty) Hauptman är Gruppchef för pedagogik och lärande på Historiska museet i Stockholm. Hon har doktorerat i arkeologi, arbetat som universitetslektor, projektlett en världsturnerande utställning om vikingar och producerat en rad utforskande projekt där museibesökarna gräver ut, tolkar och skapar historia. Katty har erfarenhet från flera nationella uppdrag på musei- och kulturarvsområdet, bland annat som sekreterare i utredningen Ny museipolitik (2014-2015), som projektledare för JÄMUS – jämställdhet i museisektorn (2011-2013) och som expert i utredningen Kulturmiljöarbete i en ny tid (2011-2012). Hon är sakkunnig för Nordisk kulturfond och bland hennes senaste publicerade arbeten märks redaktörskap för antologin Genusförbart: inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete.

Kontakt:
Katherine Hauptman
Statens historiska museum
Box 5428, 114 84 Stockholm
Tel. +46 (0)70 446 88 08
e-post: katherine.hauptman@historiske.se

Vice ordförande Elina Nygård

Elina 2014

Elina Nygård är sedan 2012 ledamot i Svenska ICOMs styrelse och arbetar som chef för Publika enheten vid Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk. Hon har sedan 1999 arbetat vid museet som museilärare och utställningsproducent. Hon är även Svenska ICOMs representant i styrelsen för Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling http://www.museumhorizon.se/

 

 

Kontakt:
Elina Nygård
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tel. +46 (0) 971 170 26
e-post: elina.nygard@ajtte.com

 

Kassör Susanne Beckmann

Susanne Beckmann Utställningsenheten Medium: digitalt orginalSusanne Beckmann är invald som kassör 2015. Jobbar sedan 2001 på Malmö Museer, de senaste 9 åren som utställningsproducent. Är medlem i arbetsgruppen för MUSUND (Museer över sundet) som arbetar för kontakten mellan danska och svenska museer och  arrangerar   den årliga MUSUND-konferensen.

 

 

Kontakt:
Susanne Beckmann
Malmö Museer
Box 406, 201 24 Malmö
Tel. 0709 385183
e-post: susanne.beckmann@malmo.se

 

Sekreterare Lina Ahtola

bild LinaLina Ahtola är sedan april 2014 sekreterare i svenska ICOM. Lina är intendent för offentlig konst på Västerås konstmuseum. Tidigare har hon arbetat på Riksutställningar i Stockholm och på Gotland, som utställningskoordinator och därefter som projektledare. Under sina 15 år i branschen har fokus legat på utställningar, turnéverksamhet och delaktighetsprojekt. Hon har också arbetat på Malmö Stadsbibliotek, fd Arkitekturmuseet och varit inblandad i projektet ANODA – ung konst i Dalarna.

 

 

Kontakt:
Lina Ahtola
Västerås stad, Västerås konstmuseum, 721 87 Västerås
tel: 021-39 32 12
e-post: lina.ahtola@vasteras.se

 

Ledamot Monica Gustafsson

Monica Gustafsson är sedan 2011 ledamot i Svenska ICOM och har varit utbildare för kommittén under 2006-2007 med etikutbildningen – Etiken och den professionella utvecklingen. Monica Gustafsson är verksam som utvecklare/arkiv bibliotek museer i Västarvet med uppgift att samordna förvaltarplanen för samlingar, bibliotek och arkiv i organisationen men också stödja kulturarvsarbetet i de 49 kommunerna i Västra Götaland. Hon har en bakgrund som konservator på SVK, Studio Västsvensk Konservering, där hon framförallt arbetade med att samordna och planera kurser för konservatorsprogrammet och IMS, International Museum Studies på Göteborgs Universitet

 

Kontakt:
Monica Gustafsson, Västarvet
Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2, 415 02 Göteborg
tel: 070-646 12 74
e-post: monica.i.gustafsson@vgregion.se

 

Ledamot Charlotta Jönsson

CharlottaCharlotta Jönsson är ledamot i Svenska ICOMs styrelse sedan 2012. Har 20 års erfarenhet inom museisektorn inom merparten av dess verksamhetsområden; såsom samlingar, pedagogik och utställningar. Sedan 2002 är hon projektledare/utställningsproducent på Dunkers kulturhus och har också varit teamchef. Ingick 2006-2012 i arbetsgruppen för MUSUND, ett nätverk med syfte att arbeta med museifrågor för danska och svenska museer kring Öresund.  Charlotta ärstyrelsens representant i juryn för Årets museum.

 

Kontakt:
Charlotta Jönsson
Dunkers kulturhus Utställningar och Scenkonst
Kungsgatan 11, 251 89 Helsingborg
tel: 042-10 74 07, 070-261 74 07
e-post: Charlotta.Jonsson@helsingborg.se

 

Ledamot Daniel Wetterskog 

Daniel Wetterskog är museichef för Scenkonstmuseet, tidigare Musik- och teatermuseet, sedan 2013. Dessförinnan har Daniel varit ansvarig för den publika verksamheten vid Tekniska museet, kulturhuschef på Luna Kulturhus samt museichef för Örnsköldsviks museum och konsthall. Daniel har en Fil. Kand i Museologi från Umeå Universitet. Brinner för utvecklingsfrågor inom kultursektorn och sitter förutom i ICOMs Sveriges styrelse även i styrelsen för Ecsite, the European network of science centres and museums, sedan 2015.

 

Kontakt:

Daniel Wetterskog
Scenkonstmuseet, Musikverket
Box 16326, 103 26 Stockholm

tel: +46 721 90 77 61
e-post: daniel.wetterskog@scenkonstmuseet.se