Styrelsen

Svenska ICOMs styrelse

 

Bild på svenska ICOM:s styrelse från möte den 25 april 2017.
Från vänster: Daniel Wetterskog, Lina Ahtola, Katherine Hauptman, Eric Fugeläng, Pontus Forslund, Elina Nygård. Saknas på bild: Charlotta Jönsson.


Ordförande Katherine Hauptman

Kathauptman_artikel2herine (Katty) Hauptman är Gruppchef för pedagogik och lärande på Historiska museet i Stockholm. Hon har doktorerat i arkeologi, arbetat som universitetslektor, projektlett en världsturnerande utställning om vikingar och producerat en rad utforskande projekt där museibesökarna gräver ut, tolkar och skapar historia. Katty har erfarenhet från flera nationella uppdrag på musei- och kulturarvsområdet, bland annat som sekreterare i utredningen Ny museipolitik (2014-2015), som projektledare för JÄMUS – jämställdhet i museisektorn (2011-2013) och som expert i utredningen Kulturmiljöarbete i en ny tid (2011-2012). Hon är sakkunnig för Nordisk kulturfond och bland hennes senaste publicerade arbeten märks redaktörskap för antologin Genusförbart: inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete.

Kontakt:
Katherine Hauptman
Statens historiska museum
Box 5428, 114 84 Stockholm
Tel. +46 70 446 88 08
e-post: Katherine.Hauptman@historiska.se

Vice ordförande Elina Nygård

Elina 2014

Elina Nygård är sedan 2012 ledamot i Svenska ICOMs styrelse och arbetar som chef för Publika enheten vid Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Jokkmokk. Hon har sedan 1999 arbetat vid museet som museilärare och utställningsproducent. Hon är även Svenska ICOMs representant i styrelsen för Hans Mannebys minnesfond för museiutveckling http://www.museumhorizon.se/

 

 

Kontakt:
Elina Nygård
Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Box 116, 962 23 Jokkmokk
Tel. +46 971 170 26
e-post: elina.nygard@ajtte.com

 

Kassör Sara Roberts

Sara Roberts är sedan hösten 2017 kassör i svenska ICOM.

 

 

 

 

Kontakt:

Sara Roberts
C/O Västarvet SVK
Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2
415 02 Göteborg

tel: +46709722344
e-post: sara.roberts@vgregion.se

 

Sekreterare Lina Ahtola

bild LinaLina Ahtola är sedan april 2014 sekreterare i svenska ICOM. Lina är intendent för offentlig konst på Västerås konstmuseum. Tidigare har hon arbetat på Riksutställningar i Stockholm och på Gotland, som utställningskoordinator och därefter som projektledare. Under sina 15 år i branschen har fokus legat på utställningar, turnéverksamhet och delaktighetsprojekt. Hon har också arbetat på Malmö Stadsbibliotek, fd Arkitekturmuseet och varit inblandad i projektet ANODA – ung konst i Dalarna.

 

 

Kontakt:
Lina Ahtola
Västerås stad, Västerås konstmuseum, 721 87 Västerås
tel: +76 21 39 32 12
e-post: lina.ahtola@vasteras.se

 

Ledamot Pontus Forslund

Pontus Forslund är sedan 2014 verksam som enhetschef för Administrationen på Göteborgs stadsmuseum och har sin bakgrund inom programverksamhet och pedagogik på samma institution, och arbetade innan det på Världskulturmuseet men har även erfarenheter från Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och 91:an museet/Halmstad Garnisonsmuseum. Pontus har en fil.mag. i Internationella Museistudier (Göteborgs Universitet & Durham University).
Han är en aktiv föreläsare, konferencier och skribent, och har genom åren skrivit debattinlägg, konferensrapporter och essäer. Inte minst som redaktör för sajten ”Museum Mixtape”. Sedan april 2017 ledamot i svenska ICOMs styrelse.

Kontakt:
Pontus Forslund
Enhetschef Administration, Göteborgs Stadsmuseum
Göteborgs Stadsmuseum
Norra Hamngatan 12
SE-411 14 Göteborg
tel: + 46 31 36 83 661
e-post: pontus.forslund@kultur.goteborg.se

 

Ledamot Charlotta Jönsson

CharlottaCharlotta Jönsson är ledamot i Svenska ICOMs styrelse sedan 2012. Har 20 års erfarenhet inom museisektorn inom merparten av dess verksamhetsområden; såsom samlingar, pedagogik och utställningar. Sedan 2002 är hon projektledare/utställningsproducent på Dunkers kulturhus och har också varit teamchef. Ingick 2006-2012 i arbetsgruppen för MUSUND, ett nätverk med syfte att arbeta med museifrågor för danska och svenska museer kring Öresund.  Charlotta ärstyrelsens representant i juryn för Årets museum.

 

Kontakt:
Charlotta Jönsson
Dunkers kulturhus Utställningar och Scenkonst
Kungsgatan 11, 251 89 Helsingborg
tel: +46 42 10 74 07, +46 70 261 74 07
e-post: Charlotta.Jonsson@helsingborg.se

 

Ledamot Daniel Wetterskog 

Daniel Wetterskog är museichef för Scenkonstmuseet, tidigare Musik- och teatermuseet, sedan 2013. Dessförinnan har Daniel varit ansvarig för den publika verksamheten vid Tekniska museet, kulturhuschef på Luna Kulturhus samt museichef för Örnsköldsviks museum och konsthall. Daniel har en Fil. Kand i Museologi från Umeå Universitet. Brinner för utvecklingsfrågor inom kultursektorn och sitter förutom i ICOMs Sveriges styrelse även i styrelsen för Ecsite, the European network of science centres and museums, sedan 2015.

 

Kontakt:
Daniel Wetterskog
Scenkonstmuseet, Musikverket
Box 16326, 103 26 Stockholm

tel: +46 721 90 77 61
e-post: daniel.wetterskog@scenkonstmuseet.se