Styrelsen

Svenska ICOMs styrelse


På ICOM:s årsmöte 17 april 2018 valdes nya ledamöter in i styrelsen.
Tack valberedningen för ett bra arbete. Välkomna Sara, Caroline, Lovisa och Medeia.

Svenska ICOM:s styrelse. Fr.v: Lovisa Dahl, Sara Roberts, Katherine Hauptman, Daniel Wetterskog, Medeia Sogor Ekner & Pontus Forslund. (Saknas på bilden gör Caroline Owman)


Ordförande Katherine Hauptman

Kathauptman_artikel2herine (Katty) Hauptman är Museichef på Historiska museet i Stockholm. Hon har doktorerat i arkeologi, arbetat som universitetslektor, projektlett en världsturnerande utställning om vikingar och producerat en rad utforskande projekt där museibesökarna gräver ut, tolkar och skapar historia. Katty har erfarenhet från flera nationella uppdrag på musei- och kulturarvsområdet, bland annat som sekreterare i utredningen Ny museipolitik (2014-2015), som projektledare för JÄMUS – jämställdhet i museisektorn (2011-2013) och som expert i utredningen Kulturmiljöarbete i en ny tid (2011-2012). Hon är sakkunnig för Nordisk kulturfond och bland hennes senaste publicerade arbeten märks redaktörskap för antologin Genusförbart: inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete.

Kontakt:
Katherine Hauptman
Statens historiska museum
Box 5428, 114 84 Stockholm
Tel. +46 70 446 88 08
e-post: Katherine.Hauptman@shm.se

 

Kassör Sara Roberts

Sara Roberts är sedan hösten 2017 kassör i svenska ICOM.

Kontakt:
Sara Roberts
C/O Västarvet SVK
Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2
415 02 Göteborg
tel: +46709722344
e-post: sara.roberts@vgregion.se

 

Sekreterare Caroline Owman
Caroline är doktorand i museologi på Umeå Universitet sedan 2016. I avhandlingsarbetet utforskar hon hur museet blivit till och formats kring föremål/material. Hon arbetade tidigare som utställningsproducent/projektledare och konservator på Livets museum och på Kulturen, båda i Lund. Innan dess jobbade hon på Historiska museet i Lund och på RAÄ, Stockholm. Caroline har en master i Kulturvård och är utbildad kulturhistorisk konservator. Har även en fil kand i lingvistik och mångårig erfarenhet som kulturjournalist. Hon brinner för museologin som erbjuder möjligheter att reflektera kring och problematisera museet ur alla tänkbara perspektiv.

Kontakt:
Caroline Owman, doktorand i museologi
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet
901 87 Umeå
090-786 57 84
caroline.owman@umu.se

Ledamot Daniel Wetterskog
Daniel Wetterskog är museichef för Scenkonstmuseet, tidigare Musik- och teatermuseet, sedan 2013. Dessförinnan har Daniel varit ansvarig för den publika verksamheten vid Tekniska museet, kulturhuschef på Luna Kulturhus samt museichef för Örnsköldsviks museum och konsthall. Daniel har en Fil. Kand i Museologi från Umeå Universitet. Brinner för utvecklingsfrågor inom kultursektorn och har även suttit i styrelsen för Ecsite, the European network of science centres and museums.

 

Kontakt:
Daniel Wetterskog
Scenkonstmuseet, Musikverket
Box 16326, 103 26 Stockholm
tel: +46 721 90 77 61
e-post: daniel.wetterskog@scenkonstmuseet.se

Ledamot Pontus Forslund

Pontus Forslund är sedan september 2017 enhetschef för Administration & Fastighet på Sektor Museer (Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum & Röhsska museet), vid Göteborgs stad Kulturförvaltning. Innan dess var han 2014-2017 verksam som enhetschef för Administrationen på Göteborgs stadsmuseum och har sin bakgrund inom programverksamhet och pedagogik på samma institution. Pontus har en fil.mag. i Internationella Museistudier (Göteborgs Universitet & Durham University).
Han är en aktiv föreläsare, konferencier och skribent, och har genom åren skrivit debattinlägg, konferensrapporter och essäer. Sedan april 2017 ledamot i svenska ICOM:s styrelse, och har ansvar för digital kommunikation. Pontus är svenska ICOM:s representant i juryn för Årets Museum.

Kontakt:
Pontus Forslund
Enhetschef Administration & Fastighet, Sektor Museum
Kulturförvaltningen, Göteborg
Norra Hamngatan 8
SE-411 14 Göteborg
tel: + 46 31 36 83 661
e-post: pontus.forslund@kultur.goteborg.se


Ledamot Lovisa Dal
Lovisa har varit anställd som kulturhistorisk konservator på Historiska museet vid Lunds Universitet sedan 2010, och arbetar där med både uppdragskonservering och samlingarna. Hon har tidigare arbetat på Vasamuseet (Statens Maritima Museer), Ottosson färgmakeri och Kulturen i Lund. Brinner för arkeologi och bevarandet av vårt kulturarv i allmänhet, och lite extra för vattendränkt organiskt material.

 

Kontakt:
Lovisa Dal
Konservator
Historiska Museet vid Lunds Universitet
Box 188, 221 00 Lund
046-222 48 33
lovisa.dal@luhm.lu.se

Ledamot Medeia Sogor Ekner
Medeia har en fil. mag. i Internationella museistudier, en fil. mag. examen i Konst- och bildvetenskap. Hon är intendent och arbetar med museiutveckling på Borås Kulturhistoriska Museer – Textilmuseet och Borås Museum. Tidigare har hon arbetat på Alingsås konsthall, Alingsås Museum, Strandverket Konsthall, Borås Konstmuseum, Världskulturmuseet, Te Papa Tongarewa – Museum of New Zeeland och Göteborgs konsthall. Hon är intresserad av museet som fenomen, dess koncept och konstruktion; dess sociala roll och ansvar i samhället; som nav och inspiration till innovation och förändring; samt av konst och demokrati, specifikt konst i det offentliga rummet. En av hennes hjärtefrågor är mänskliga kvarlevor i museisamlingar. Sedan april 2018 ledamot i svenska ICOM:s styrelse, och har ansvar för resebidragen.

Kontakt:
Kontakt:
Medeia Ekner
Textilmuseet I Borås Museum
501 80 Borås, Sweden
Tel: +46 (0)728 851 471
e-post: medeia.ekner@boras.se

 

Sekreterare Lina Ahtola
(sjukskriven)

bild LinaLina Ahtola är sedan april 2014 sekreterare i svenska ICOM. Lina är intendent för offentlig konst på Västerås konstmuseum. Tidigare har hon arbetat på Riksutställningar i Stockholm och på Gotland, som utställningskoordinator och därefter som projektledare. Under sina 15 år i branschen har fokus legat på utställningar, turnéverksamhet och delaktighetsprojekt. Hon har också arbetat på Malmö Stadsbibliotek, fd Arkitekturmuseet och varit inblandad i projektet ANODA – ung konst i Dalarna.

 

Kontakt:
Lina Ahtola
Västerås stad, Västerås konstmuseum, 721 87 Västerås
tel: +76 21 39 32 12
e-post: lina.ahtola@vasteras.se