Svenska ICOM:s styrelse

 


Svenska ICOM:s styrelse 2018-2019. Fr.v: Lovisa Dahl, Sara Roberts, Katherine Hauptman, Daniel Wetterskog, Medea S. Ekner & Pontus Forslund. (Saknas: Caroline Owman)

 

Medea Sogor Ekner, ordförande

Medea S. Ekner är chef för utställningar och publik verksamhet på Bohusläns museum. Hon har fil. mag. i internationella museistudier och fil. mag. i konst- och bildvetenskap. Tidigare har hon varit verksam vid Göteborgs konsthall, Museum of New Zeeland Te Papa Tongarewa, Världskulturmuseet, Borås konstmuseum, Alingsås konsthall och museum, Strandverket Konsthall, samt Textilmuseet och Borås Museum. Ledamot sedan 2018 och ordförande sedan 2019.

 

Kontakt:
Bohusläns museum
Museigatan 1
451 50 Uddevalla
medea.ekner@bohuslansmuseum.se


Sara Roberts, kassör
Sara Roberts är enhetschef i Västarvet för Studio Västsvensk Konservering sedan 2008. Hon har studerat Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet och specialiserade sig inom arkeologisk och marinarkeologisk konservering. Hon har tidigare arbetat på Vasamuseet, bl.a. med att tillverka och återställa riggen på Vasa. Hon är dykare och har arbetat i undersökningarna av regalskeppet Kronan i Kalmar länsmuseums regi. SVK tar emot studenter under konservatorsutbildning vid nationella och internationella universitet för praktik och Sara är vill verka för att relationerna mellan musei- och kulturarvsutbildningar och branschen utvecklas. Ledamot och kassör sedan 2017.

Kontakt:
C/O Västarvet SVK
Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2
415 02 Göteborg
tel: +46709722344
sara.roberts@vgregion.se


Aron Ambrosiani, sekreterare

Aron Ambrosiani

Foto: Børre Høstland

Aron Ambrosiani är producent för digitala medier på Nordiska museet. Han har tidigare arbetat på Nobelmuseet och Statens maritima museer och har en fil. kand i historia.

Kontakt:
Aron Ambrosiani
Stiftelsen Nordiska museet
Box 27820
115 93 Stockholm
Tel: +46 70 949 58 49
aron@ambrosiani.se


Daniel Wetterskog, vice ordförande

Daniel Wetterskog är museichef på Upplandsmuseet. Han var tidigare museichef för Scenkonstmuseet. Dessförinnan har Daniel varit ansvarig för den publika verksamheten vid Tekniska museet, kulturhuschef på Luna Kulturhus samt museichef för Örnsköldsviks museum och konsthall. Daniel har en Fil. Kand i Museologi från Umeå Universitet. Brinner för utvecklingsfrågor inom kultursektorn och har även suttit i styrelsen för Ecsite, the European network of science centres and museums. För Svenska ICOM har Daniel hand om nyhetsbrevet och utbildningar om etiska regler.


Kontakt:

Drottninggatan 7
753 10 Uppsala
072-229 35 55
daniel.wetterskog@upplandsmuseet.se


Pontus Forslund, ledamot
Pontus Forslund är enhetschef för Administration & Fastighet på Sektor Museer vid Göteborgs stad Kulturförvaltning (Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum & Röhsska museet). Innan dess var han verksam som enhetschef för Administrationen på Göteborgs stadsmuseum och har sin bakgrund inom programverksamhet och pedagogik på samma institution. Pontus har en fil.mag. i Internationella Museistudier (Göteborgs Universitet & Durham University). Han är en aktiv föreläsare, konferencier och skribent, och har genom åren skrivit debattinlägg, konferensrapporter och essäer. Ledamot sedan 2017, representant i juryn för Årets Museum och har ansvar för resebidragen.

Kontakt:
Enhetschef Administration & Fastighet, Sektor Museum
Kulturförvaltningen, Göteborg
Norra Hamngatan 8
SE-411 14 Göteborg
tel: + 46 31 36 83 661
pontus.forslund@kultur.goteborg.se


Lovisa Dal, ledamot
Lovisa har varit anställd som kulturhistorisk konservator på Historiska museet vid Lunds Universitet sedan 2010, och arbetar där med både uppdragskonservering och samlingarna. Hon har tidigare arbetat på Vasamuseet (Statens Maritima Museer), Ottosson färgmakeri och Kulturen i Lund. Brinner för arkeologi och bevarandet av vårt kulturarv i allmänhet, och lite extra för vattendränkt organiskt material. Lovisa ansvarar för medlemsfrågor.

 

Kontakt:
Konservator
Historiska Museet vid Lunds Universitet
Box 188, 221 00 Lund
046-222 48 33
lovisa.dal@luhm.lu.se


Linda Lundberg, ledamot

Linda Lundberg

Foto: Johan Jeppsson.

Linda Lundberg arbetar sedan 2020 som generalsekreterare för Sveriges länsmuseer. Hon har en fil. mag i antikens kultur och samhällsliv samt en fil. kand i nordisk arkeologi. Linda har tidigare varit verksam som chef för samlingarna vid Statens museer för världskultur, varit enhetschef för samlingarna på Bohusläns museum samt arbetat som antikvarie, producent och projektledare inom museisektorn. Linda har erfarenhet av framförallt samlingsrelaterade frågor och det som rör proveniens/repatriering och illegal handel. För Svenska ICOM ansvarar Linda särskilt för denna typ av ärenden/frågor samt olika typer av externa samarbeten.

 


Kontakt:

Stensjöberg 30
43136 Mölndal
Tel. +46 70 6903947
linda_lundberg@telia.com