Styrelsen

Svenska ICOMs styrelse


Ordförande Katherine Hauptman

Kathauptman_artikel2herine (Katty) Hauptman är Gruppchef för pedagogik och lärande på Historiska museet i Stockholm. Hon har doktorerat i arkeologi, arbetat som universitetslektor, projektlett en världsturnerande utställning om vikingar och producerat en rad utforskande projekt där museibesökarna gräver ut, tolkar och skapar historia. Katty har erfarenhet från flera nationella uppdrag på musei- och kulturarvsområdet, bland annat som sekreterare i utredningen Ny museipolitik (2014-2015), som projektledare för JÄMUS – jämställdhet i museisektorn (2011-2013) och som expert i utredningen Kulturmiljöarbete i en ny tid (2011-2012). Hon är sakkunnig för Nordisk kulturfond och bland hennes senaste publicerade arbeten märks redaktörskap för antologin Genusförbart: inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete.

Kontakt:
Katherine Hauptman
Statens historiska museum
Box 5428, 114 84 Stockholm
Tel. +46 70 446 88 08
e-post: Katherine.Hauptman@shm.se

 

 

Kassör Sara Roberts

Sara Roberts är sedan hösten 2017 kassör i svenska ICOM.

 

 

 

 

Kontakt:
Sara Roberts
C/O Västarvet SVK
Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2
415 02 Göteborg
tel: +46709722344
e-post: sara.roberts@vgregion.se

Ledamot Daniel Wetterskog 

Daniel Wetterskog är museichef för Scenkonstmuseet, tidigare Musik- och teatermuseet, sedan 2013. Dessförinnan har Daniel varit ansvarig för den publika verksamheten vid Tekniska museet, kulturhuschef på Luna Kulturhus samt museichef för Örnsköldsviks museum och konsthall. Daniel har en Fil. Kand i Museologi från Umeå Universitet. Brinner för utvecklingsfrågor inom kultursektorn och sitter förutom i ICOMs Sveriges styrelse även i styrelsen för Ecsite, the European network of science centres and museums, sedan 2015.

 

Kontakt:
Daniel Wetterskog
Scenkonstmuseet, Musikverket
Box 16326, 103 26 Stockholm
tel: +46 721 90 77 61
e-post: daniel.wetterskog@scenkonstmuseet.se

Ledamot Pontus Forslund

Pontus Forslund är sedan 1 september 2017 enhetschef för Administration & Fastighet på Sektor Museer (Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum & Röhsska museet), vid Göteborgs stad Kulturförvaltning. Innan dess var han 2014-2017 verksam som enhetschef för Administrationen på Göteborgs stadsmuseum och har sin bakgrund inom programverksamhet och pedagogik på samma institution. Pontus har en fil.mag. i Internationella Museistudier (Göteborgs Universitet & Durham University).
Han är en aktiv föreläsare, konferencier och skribent, och har genom åren skrivit debattinlägg, konferensrapporter och essäer. Sedan april 2017 ledamot i svenska ICOMs styrelse. 

Kontakt:
Pontus Forslund
Enhetschef Administration & Fastighet, Sektor Museum
Kulturförvaltningen, Göteborg
Norra Hamngatan 8
SE-411 14 Göteborg
tel: + 46 31 36 83 661
e-post: pontus.forslund@kultur.goteborg.se

 

Sekreterare Lina Ahtola
(sjukskriven)

bild LinaLina Ahtola är sedan april 2014 sekreterare i svenska ICOM. Lina är intendent för offentlig konst på Västerås konstmuseum. Tidigare har hon arbetat på Riksutställningar i Stockholm och på Gotland, som utställningskoordinator och därefter som projektledare. Under sina 15 år i branschen har fokus legat på utställningar, turnéverksamhet och delaktighetsprojekt. Hon har också arbetat på Malmö Stadsbibliotek, fd Arkitekturmuseet och varit inblandad i projektet ANODA – ung konst i Dalarna.

 

Kontakt:
Lina Ahtola
Västerås stad, Västerås konstmuseum, 721 87 Västerås
tel: +76 21 39 32 12
e-post: lina.ahtola@vasteras.se