Svenska ICOM:s styrelse

 


Svenska ICOM:s styrelse. Fr.v: Lovisa Dahl, Sara Roberts, Katherine Hauptman, Daniel Wetterskog, Medeia Sogor Ekner & Pontus Forslund. (Saknas på bilden gör Caroline Owman)

 

Medea Sogor Ekner, ordförande

Medea Ekner är chef för utställningar och publik verksamhet på Bohusläns museum. Tidigare har hon arbetat på Borås Kulturhistoriska Museer – Textilmuseet och Borås Museum, Alingsås Museum, Strandverket Konsthall, Alingsås konsthall, Borås konstmuseum, Världskulturmuseet, Museum of New Zeeland Te Papa Tongarewa och Göteborgs konsthall. Hon är intresserad av museet som fenomen, koncept och konstruktion; dess sociala roll och ansvar i samhället samt som nav och inspiration till innovation och förändring. Sedan april 2019 är hon ordförande i svenska ICOM, ledamot sedan 2018.


Kontakt
:
Bohusläns museum
Museigatan 1
451 50 Uddevalla
medea.ekner@bohuslansmuseum.se


Sara Roberts, kassör
Sara Roberts är sedan hösten 2017 kassör i svenska ICOM. Sara Roberts arbetar som enhetschef i Västarvet för Studio Västsvensk Konservering sedan 2008 där hon började arbeta 2001 direkt efter studierna på Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet. Hon utbildade sig inom arkeologisk konservering och specialiserade sig senare inom marinarkeologisk konservering. Hon har tidigare även arbetat på Vasamuseet där hon under tre år arbetade med att tillverka och återställa riggen på Vasa. Hon är också dykare och har arbetat i undersökningarna av regalskeppet Kronan i Kalmar länsmuseums regi. SVK tar emot studenter under konservatorsutbildning vid nationella och internationella universitet för praktik och Sara är vill verka för att relationerna mellan musei- och kulturarvsutbildningar och branschen utvecklas.

Kontakt:
C/O Västarvet SVK
Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2
415 02 Göteborg
tel: +46709722344
sara.roberts@vgregion.se


Caroline Owman, sekreterare
Caroline är doktorand i museologi på Umeå Universitet sedan 2016. I avhandlingsarbetet utforskar hon hur museet blivit till och formats kring föremål/material. Hon arbetade tidigare som utställningsproducent/projektledare och konservator på Livets museum och på Kulturen, båda i Lund. Innan dess jobbade hon på Historiska museet i Lund och på RAÄ, Stockholm. Caroline har en master i Kulturvård och är utbildad kulturhistorisk konservator. Har även en fil kand i lingvistik och mångårig erfarenhet som kulturjournalist. Hon brinner för museologin som erbjuder möjligheter att reflektera kring och problematisera museet ur alla tänkbara perspektiv.

Kontakt
:
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet
901 87 Umeå
090-786 57 84
caroline.owman@umu.se


Daniel Wetterskog, vice ordförande

Daniel Wetterskog är museichef på Upplandsmuseet. Han var tidigare museichef för Scenkonstmuseet. Dessförinnan har Daniel varit ansvarig för den publika verksamheten vid Tekniska museet, kulturhuschef på Luna Kulturhus samt museichef för Örnsköldsviks museum och konsthall. Daniel har en Fil. Kand i Museologi från Umeå Universitet. Brinner för utvecklingsfrågor inom kultursektorn och har även suttit i styrelsen för Ecsite, the European network of science centres and museums. För Svenska ICOM har Daniel hand om nyhetsbrevet och utbildningar om etiska regler.


Kontakt:

Drottninggatan 7
753 10 Uppsala
072-229 35 55
daniel.wetterskog@upplandsmuseet.se


Katherine Hauptman, ledamot
Kathauptman_artikel2herine (Katty) Hauptman är Museichef på Historiska museet i Stockholm. Hon har doktorerat i arkeologi, arbetat som universitetslektor, projektlett en världsturnerande utställning om vikingar och producerat en rad utforskande projekt där museibesökarna gräver ut, tolkar och skapar historia. Katty har erfarenhet från flera nationella uppdrag på musei- och kulturarvsområdet, bland annat som sekreterare i utredningen Ny museipolitik (2014-2015), som projektledare för JÄMUS – jämställdhet i museisektorn (2011-2013) och som expert i utredningen Kulturmiljöarbete i en ny tid (2011-2012). Hon är sakkunnig för Nordisk kulturfond och bland hennes senaste publicerade arbeten märks redaktörskap för antologin Genusförbart: inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete. Katty har ansvar för resebidragen.

Kontakt:
Statens historiska museum
Box 5428, 114 84 Stockholm
Tel. +46 70 446 88 08
Katherine.Hauptman@shm.se


Pontus Forslund, ledamot
Pontus Forslund är sedan september 2017 enhetschef för Administration & Fastighet på Sektor Museer (Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum & Röhsska museet), vid Göteborgs stad Kulturförvaltning. Innan dess var han 2014-2017 verksam som enhetschef för Administrationen på Göteborgs stadsmuseum och har sin bakgrund inom programverksamhet och pedagogik på samma institution. Pontus har en fil.mag. i Internationella Museistudier (Göteborgs Universitet & Durham University).
Han är en aktiv föreläsare, konferencier och skribent, och har genom åren skrivit debattinlägg, konferensrapporter och essäer. Sedan april 2017 ledamot i svenska ICOM:s styrelse, och har ansvar för digital kommunikation. Pontus är svenska ICOM:s representant i juryn för Årets Museum.

Kontakt:
Enhetschef Administration & Fastighet, Sektor Museum
Kulturförvaltningen, Göteborg
Norra Hamngatan 8
SE-411 14 Göteborg
tel: + 46 31 36 83 661
pontus.forslund@kultur.goteborg.se

Lovisa Dal, ledamot
Lovisa har varit anställd som kulturhistorisk konservator på Historiska museet vid Lunds Universitet sedan 2010, och arbetar där med både uppdragskonservering och samlingarna. Hon har tidigare arbetat på Vasamuseet (Statens Maritima Museer), Ottosson färgmakeri och Kulturen i Lund. Brinner för arkeologi och bevarandet av vårt kulturarv i allmänhet, och lite extra för vattendränkt organiskt material. Lovisa ansvarar för medlemsfrågor.

 

Kontakt:
Konservator
Historiska Museet vid Lunds Universitet
Box 188, 221 00 Lund
046-222 48 33
lovisa.dal@luhm.lu.se