Sök konferensbidrag hos Svenska ICOM

Pandemin behåller sitt grepp. Resor och konferenser sker i dagsläget uteslutande i digital form. 
Med det i åtanke har styrelsen i Svenska ICOM beslutat att omvandla vårt resebidrag till ett konferensbidrag under en tidsbegränsad period fram till sista december 2021.

Du kan få bidrag för konferenser och möten utanför Sverige som arrangeras av:

 • ICOMs centrala kommittér (advisory/executive) och expertgrupper
 • ICOMs generalkonferenser
 • ICOMs internationella kommittéer
 • ICOMs nationalkommittéer
 • ICOMs regionala organisationer
 • Organisationer anslutna till ICOM (affiliated)
 • Du kan också söka medel för att delta i internationella nätverk och konferenser för museiprofessionella som arrangeras av andra organisationer.

Konferensbidrag bedöms annorlunda än våra ordinarie resebidrag. Bland annat utgår vi ifrån att Ni som har ett uppdrag inte behöver betala konferensavgiften och att Ni som tillhör våra stora institutioner har resurser för konferensavgifter internt. Vi avser att möjliggöra för medlemmar som generellt inte är så resursstarka. 

Så här prioriterar vi bland ansökningarna om bidrag till ICOM-medlemmar:

 1. Studentmedlemmar
 2. Individuella Medlemmar (ordinarie och pensionär) utan institutionstillhörighet
 3. Individuella Medlemmar tillhörande institutioner i kategorierna Grupp A–E
 4. Individuella Medlemmar tillhörande institutioner i kategorierna Grupp F 

Här ser du vilken grupp din institution tillhör.

Individuella medlemmar har företräde framför representanter för institutionella medlemmar.
Medlemmar som inte erhållit konferensbidrag/resebidrag innan har företräde framför medlemmar som redan beviljats konferensbidrag/resebidrag.

Har du fått ett konferensbidrag ska du skriva en kort konferensrapport som publiceras på Svenska ICOM:s hemsida.

Ansökan om konferensbidrag skickas till Pontus Forslund, styrelseledamot i Svenska ICOM. Fyll i denna blankett för konferensbidrag.
Beslut om bidragstilldelning kommer huvudsakligen att tas månadsvis.

Deadline för ansökningar under året är:
15 april
15 maj
15 juni
15 augusti
15 september
15 oktober
15 november