Söka resebidrag

Resebidrag för konferenser och möten

Du som är medlem i Svenska ICOM kan söka resebidrag.
Svenska ICOMs styrelse bestämmer vem som får bidrag. För att få bidrag måste du lämna in en
skriftlig ansökan till styrelsen i god till innan din resa. Du måste även skriva en reserapport efter din resa.

Så här prioriterar vi bland ansökningarna om bidrag till ICOM-medlemmar:

 1. Du som har ett uppdrag och ej fått resebidrag förr.
 2. Du som har ett uppdrag och fått resebidrag förr.
 3. Du som inte har ett uppdrag och inte fått resebidrag förr.
 4. Du som inte har ett uppdrag och fått resebidrag förr.

Individuella medlemmar har företräde framför representanter för institutionella medlemmar och s.k. anslutna medlemmar.

Du kan få bidrag för konferenser och möten utanför Sverige som arrangeras av:

 • ICOMs centrala kommittér (advisory/executive) och expertgrupper
 • ICOMs generalkonferenser
 • ICOMs internationella kommittéer
 • ICOMs nationalkommittéer
 • ICOMs regionala organisationer
 • Organisationer anslutna till ICOM (affiliated)
 • Du kan också söka medel för att delta i internationella nätverk och konferenser för
  museiprofessionella som arrangeras av andra organisationer.

Styrelsen behandlar ansökningarna vid två styrelsesammanträden.

Senaste ansökningsdag är 1 mars respektive 1 september. 

Vi beviljar inte resebidrag i efterskott.

Här hittar du blankett för ansökan om resebidrag av Svenska ICOM
Du behöver Adobe Reader för att läsa dokumentet. Det kan du hämta här.

Högsta bidragsnivåer för möten och konferenser inom

 • Europa, USA och Kanada 5000 kr
 • Övriga länder 8000 kr

(uppdaterade 2013-01-01)

Skicka din ansökan om resebidrag till:

Katherine Hauptman
Statens historiska museum
Box 5428, 114 84 Stockholm
e-post: Katherine.Hauptman@shm.se

 

 

Det går bra att skicka en inskannad kopia via e-post.

Din reserapport skickar du senast två månader efter det att resan avslutats till ovanstående. Den lägger vi sedan ut på Svenska ICOMs webbplats.