Verksamhet

Vår verksamhet

Svenska ICOM är en resurs för internationellt samarbete och professionell utveckling för museer i Sverige. Vår verksamhet bygger på engagemang för natur- och kulturarvens betydelse och inflytande. Vi är en kanal för medlemmarna till internationellt samarbete och till internationella ICOM.s olika organ. Svenska ICOM är rådgivande organ till bl.a. Svenska Unescorådet.

Du kan vända dig till ICOM om du vill:

  • engagera dig eller ditt museum i internationella sammanhang
  • lära dig mer om ICOM:s etiska regler
  • söka resebidrag för konferenser och möten
  • diskutera museifrågor med internationell utblick

ICOM ansvarar också för utmärkelsen Årets museum, som vi delar ut tillsammans med Riksförbundet Sveriges Museer, under Vårmötet.

Verksamhetsplan

Här kan du läsa Svenska ICOM:s verksamhetsplan för 2017-2019