Verksamhet

Vår verksamhet

Svenska ICOM är en resurs för internationellt samarbete och professionell utveckling för museer i Sverige. Vår verksamhet bygger på engagemang  för natur- och kulturarvens betydelse och inflytande. Vi är en kanal för medlemmarna till internationellt samarbete och till internationella ICOMs olika organ.

Du kan vända dig till ICOM om du vill

  • engagera dig eller ditt museum i internationella sammanhang
  • lära dig mer om ICOMs etiska regler
  • söka resebidrag
  • diskutera museifrågor med internationell utblick

ICOM ansvarar också för utmärkelsen Årets museum, som vi delar ut tillsammans med Riksförbundet Sveriges Museer, under Vårmötet.

Här kan du läsa Svenska ICOM:s verksamhetsplan för 2017-2019

Läs mer under de olika flikarna.