Reserapporter

Reserapporter

Har du fått resebidrag från ICOM? Då vill vi ha en reserapport från dig! Den publicerar vi här.

Din reserapport skickar du (gärna som Pdf) senast två månader efter det att resan avslutats till

Charlotta Jönsson
Dunkers kulturhus Utställningar och Scenkonst
Kungsgatan 11, 251 89 Helsingborg
e-post: charlotta.jonsson@helsingborg.se

 

Reserapporter

2017

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Vill du läsa äldre reserapporter än 2010, kontakta oss på info@icomsweden.se!