Dokument

Här hittar du dokument som rör ICOM.

Svenska ICOM:s Årsmöte 

Digitalt möte (Zoom).
Följ länken i kallelsen.
Datum och tid: 17 juni 2020, kl 16.00
Kallelse och dagordning

Stadgar

Svenska ICOMs stadgar (nya 2019)

Statues. Internationella ICOMs stadgar (på engelska)

Verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelser

Övrigt

 

_______________________________________________________________________

Tillsammans med Världskulturmuseerna, Svenska Unescorådet och Riksantikvarieämbetet lanserar vi en kampanj mot illegal handel med hotat kulturarv. Irak och Syrien är mycket utsatta. Köp aldrig kulturföremål från länder i krig eller konflikt. Använd ICOMs röda listor för att se föremål i riskzonen. Mer info finns på kampanjens webbplats.

Hjälp oss att sprida kunskap så att fler kan ta ställning emot illegal handel som har stora konsekvenser för utsatta människor och som bidrar till krigets ekonomi.

 

_________________________________________________________________