Institutionellt medlemsskap

FÖR ER SOM VILL BLI MEDLEMMAR:
Här hittar ni blankett för att ansöka om Institutionellt medlemsskap.

Skicka er ansökan till:
Svenska ICOM-kommittén
c/o Samhall Visby
Box 1139
62122 Visby

FÖR ER SOM REDAN ÄR MEDLEMMAR: BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgift i Svenska ICOM-kommittén

medlemsavgifter1-1024x674

Ni betalar rätt summa in på PG 39 506-1. Uppge namn, medlemsnummer (står på ICOM kortet) och typ av medlemskap; institutionellt. Betalningar inkomna efter den 1 oktober räknas som medlemskap för efterföljande år.

Vi skickar inte ut inbetalningskort. Påminnelse om att betala medlemsavgiften går ut i digitala medlemsbrev.