Kontakt

Välkommen att kontakta Svenska ICOM!

Vill du ändra din adress? Har du betalat medlemsavgiften och vill efterlysa din klisterlapp?
Kontakta:

Svenska ICOM-kommittén
c/o Samhall Visby
Box 1139
621 22 Visby

info@icomsweden.se

Vill du komma i kontakt med en enskild styrelsemedlem? Läs mer under Styrelsen.